Vi lager digitale tjenester som er sikre og samfunnsnyttige

SELVBETJENING
Brukeren navigerer selv gjennom sidene, finner relevant informasjon, og realiserer sine mål. Selvbetjeningsløsninger sparer tid og penger for mange av våre kunder.
OPPSLAG I REGISTRE
Vi kan gjøre automatiske sjekk mot databaser og offentlige registre som del av autentiseringsprosedyrer. Vi kan også hente inn informasjon på måter som forenkler brukernes oppgaver, for eksempel ved preutfylling av deler av e-skjemaer.
INTEGRASJON OG LAGRING
Automatisk lagring og opphenting av informasjon fra saks- og arkivsystemer reduserer manuelt arbeid for kundene våre. Vi integrerer mot de fleste systemer, blant andre iipax og ePhorte.
MELLOMLAGRING
I noen tjenester vil det være en stor fordel å kunne fullføre et påbegynt e-skjema senere. Da er mellomlagring løsningen. Det kan gjøres automatisk eller på forespørsel fra brukeren, med sikkerhetsnivå avhengig av behov.
AUTENTISERING OG SIGNERING
Autentisering: Elektronisk sjekk av brukerens identitet gjennom ie. BankID eller MinID.
Signering: Juridisk bindende, elektronisk signering av dokumenter og avtaler. Utføres også med BankID eller tilsvarende tjeneste avhengig av land der tjenesten brukes.
KVITTERING
En kvittering er en bekreftelse på gjennomført prosess, og kan gis på flere måter. Våre kunder ønsker vanligvis enten kvittering i nettleseren, med mulighet til å laste ned en PDF, eller at kvitteringen sendes som vedlegg eller via lenke i epost.